Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

2024

Peter van der Velden, waarnemend Burgemeester van Leiden. Pieterskerk

2023

Geert Mak, journalist, hoogleraar en schrijver. Pieterskerk

2022

Frits Spits, radiomaker, schrijver en presentator  Pieterskerk
2021 Debbie Petter en Youp van 't Hek, schrijvers- en cabaretechtpaar Pieterskerk
2020 Henri Lenferink, Burgemeester van Leiden. Pieterskerk
2019 Ad van Liempt, auteur, tv-journalist en historicus Pieterskerk
2018 Frits Barend, journalist en presentator Pieterskerk
  Barbara Barend, journaliste en presentatrice Pieterskerk
2017 Aad Wagenaar, journalist/ auteur Pieterskerk
2016 Ernst Jansz, zanger, schrijver Pieterskerk
2015 Prof. Mr. C.J.J.M. Stolker, Rector magnificus en voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden. Pieterskerk
  Jip Stam, voorzitter van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen.  
2014 De heer Lex Lesgever, auteur over oorlogservaringen Marekerk
2013 Dhr. Onno Blom, schrijver, criticus en biograaf Marekerk
2012 Dr. M. Bussemaker, Rector Hogeschool van Amsterdam Marekerk
2011 D. Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten Marekerk
2010 Mw. E.Q. Hesselink, historica Marekerk
2009 Mw. Els van Eijck van Heslinga, vzt 3 October Ver. Marekerk
2008 Prof. Dr. H. Blom, historicus Marekerk
2007 Drs. Ed van Thijn, lid van de Eerste Kamer Marekerk
2006 Alexander Pechtold, Minister BVK Marekerk
2005 Prof. Dr. D. D. Breimer, Rector Magnificus RUL Marekerk
2004 Prof. Dr. R. H. A. Plasterk, bioloog Marekerk
2003 Mw. Judith C.E. Belinfante, vzt Ned. coalitie voor vrede Marekerk
2002 Prof. Mr. Cees Fasseur, historicus Marekerk
2001 Prof. dr. J.C. Terlouw, lid van de Eerste Kamer Marekerk
2000 Dhr. Otto von der Gablentz, rector Europacollege Marekerk
1999 Mw. Mr. W. Sorgdrager, oud-Minister van Justitie Marekerk
1998 Prof. Dr. R. Tielman, oud-vzt Hum. Verbond Marekerk
1997 Prof. Dr. W.A. Wagenaar, Rector Magnificus RUL Marekerk
1996 Mw. H. M. Gelderblom-Lankhout, lid Eerste Kamer Marekerk
1995 Mgr. R. Ph Bär, oud-bisschop van Rotterdam Marekerk
1994 Jos Brink Marekerk
1993 Ds. A. J. Lamping, Hervormd Predikant te Rotterdam Marekerk
1992 Drs. F. W. Weisglas, lid Tweede Kamer Marekerk
1991 Prof. Dr. L. Leertouwer, Rector Magnificus RUL Marekerk
1990 Dr. D. Dolman, voorzitter Tweede Kamer Marekerk
1989 A. Ploeg, lid Tweede Kamer Marekerk
1988 Prof. Mr. I. A. Diepenhorst Marekerk
1987 Mevr. M. Schwegman, docente geschiedenis RUL Marekerk
1986 C. van Stam, Gewest.Commandant Binnenl Strijdkrachten Marekerk
1985 Prof. Dr. L. M. de Rijk Marekerk
1984 Irene van Lippe Biesterfeld Marekerk
1983 L. C. Brinkman, Minister WVC Marekerk
1982 Mr. M. Vrolijk, CdK Zuid Holland Marekerk
1981 Kolonel A.M. Bosshardt Marekerk
1980 M.H. Gardeniers-Berendse, Minister CRM Marekerk
1979 Pater C.A. van Vliet Marekerk
1978 Trins Snijders Marekerk
1977 Mr. A. Bernard Marekerk
1976 Ds. Maria de Groot (declamatie) Marekerk
1975 Mevr. G. Vis-Hommes (Marga Minco) Marekerk
1974 Dr. J.P. van Praag Marekerk
1973 Rabbijn J. Soetendorp Marekerk
1972 Ds. A. Klamer Marekerk
1971 Pastoor J.M. Keet Marekerk
1970 Leo de Hartogh (acteur) Marekerk
1969 Godfried Bomans (declamatie) Marekerk
1968 Pater Leopold Verhagen Marekerk
1967 Paul Steenbergen (declamatie) Marekerk
1966 Hélene Oosthoek (declamatie) Marekerk
1965 Paul Steenbergen (declamatie) Marekerk
1964 Jhr. Mr. Van Kinschot, Burgemeester Marekerk
1963 Rector J.M. Keet Stadsgehoorzaal
1962 J.C. van Schaik, Loco Burgemeester Geref. Kerk Oude Vest
1961 Alleen Stille Tocht  
1960 Albert Vogel (declamatie) Pieterskerk
1959 Pater C. Tijnagel o.f.m. Stadsgehoorzaal
1958 Mr. A. W. Kist Stadsgehoorzaal
1957 Prof. Dr. D. de Boer, Rector Magnificus RUL Stadsgehoorzaal

https://www.dodenherdenkingleiden.nl/images/Gedichten/20200504_gedicht_4_mei_2020.pdf

1956 Ds. D.J. Vossers Pastoor A. van Schagen Stadsgehoorzaal
1955 Ds. G. Toornvliet Herm Divendal Pieterskerk
1954 Rector H. Sondaal Ds. H. Touw Stadsgehoorzaal
1953 Ds. G. Toornvliet Pater E. Peters Stadsgehoorzaal
1952 Prof. Dr. Asselbergs Prof. Dr. G. Stuiveling Stadsgehoorzaal
  Ds. F. Slomp Prof. Dr. W. Asselberg Zuiderkerk
1951 Ds. D. Kuilman Mr. J. Derks Pieterskerk
1950 Prof. Dr. K. Dijk Prof. Dr. Veraart Zuiderkerk
  Dr. P. Tjalsma Pater Th. Sanders Stadsgehoorzaal
  Rector H. Brans Ds. H.A. Visser Leids Volkshuis
1949 Ds. A. Straatsma Pater W. Sluys Zuiderkerk
  Dr. W. Harrenstein Rector Sondaal Stadsgehoorzaal
  Prof. P.A. de Boer Pater P. Wesseling Leids Volkshuis
1948 Anton van Duinkerken Ds. J. Overduin Zuiderkerk
  Dr. K. Gravemeijer Rector Drost Stadsgehoorzaal
1947 Pater G. Lohuis Ds. van Andel Pieterskerk
1946 Pater B. de Greeve Ds. Kuilman Pieterskerk
1945 Ds. H.C. Touw Pater Th. Sanders Pieterskerk
 
What do you want to do ?
New mail

Gepubliceerd door: ICT4Free