Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Op verzoek van de gemeente Leiden organiseert Stichting Dodenherdenking Leiden op 4 mei jaarlijks 2 herdenkingen voor hen die vielen voor vrijheid en recht. Dat zijn de herdenkingen bij het militair oorlogsmonument Haagsche Schouw en bij het burger oorlogsmonument naast molen de Valk. 

 

Op dit moment werken wij aan het programma voor 2024.

 

 

De herdenkingen worden rechtstreeks uigezonden door Sleutelstad TV (Ziggo*46 / T-Mobile*866 / KPN*1421).

 

**************

  

Naast deze herdenkingen op 4 mei zijn gedurende het jaar ook andere herdenkingen. De andere herdenkingen hebben een eigen organisatie.

Volledige agenda: 

in maart  de ontruiming van het Joods Weeshuis in 1943, in Roodenburgerstraat bij het koffermonument.

in april de herdenking van de Jodenvervolging in de Petruskerk aan de Lammenschans, door het Stichting Herdenking (Voorheen het Joods Beraad).

4 mei 15:00 de herdenking van militair gevallenen bij het monument aan het Haagsche Schouw.

4 mei 17:00 herdenking bij het monument de Naald in de Kooi, door woningbouwvereniging de Sleutels.

4 mei 18:30 de herdenking in de  Pieterskerk en bij monument naast molen de Valk.

aug/sep  De herdenking bij het Indiemonument

 

Wilt u het werk van Stichting steunen?

Dat kan door overmaking naar reknr: NL08 INGB 0004 7383 26

tnv Stichting Dodenherdenking Leiden

ovv donatie herdenking 2024

 

Het Nationaal Comité ondersteunt plaatselijke comités met een landelijke missie en een jaarthema.

"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers, allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties."

Gepubliceerd door: ICT4Free