Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Programma 2023

Het volledige programma

 

PROGRAMMA 2023

 

INLEIDEND ORGELSPEL

door Carel Cames van Batenburg

 

WELKOM

door de heer Ton Kohlbeck,

voorzitter Stichting Dodenherdenking Leiden

 

SAMENZANG

(allen staand)

Leiden, stad van mijn hart (Leids Volkslied) – 1e en 4e couplet

 

OPENINGSWOORD

door de heer drs. H.J.J. Lenferink, Burgemeester van Leiden

 

MUZIEK

De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

I. Requiem - Tomas Luiz da Victoria (1548-1611)

 

HERDENKINGSREDE

door de heer Geert Mak

‘Wat is een goede oorlog?’ ’

 

MUZIEK

De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

I. Exhortation and Kohima – John Tavener (1944-2013)

 

MEDEDELINGEN

 

SAMENZANG (allen, staand)

 

Wilhelmus (1e en 6e couplet)

 

 EINDE

 

UITLEIDEND ORGELSPEL

door Carel Cames van Batenburg

 

Aansluitend aan de herdenking in de kerk vindt de Stille Tocht plaats naar de Lammermarkt. Aldaar staat het Bevrijdingsmonument en worden twee minuten stilte in acht genomen.

 

De stadsdichter van Leiden, Zoë van de Kerkhof, schreef speciaal voor deze gelegenheid een gedicht.

 

Daarna volgen krans- en bloemlegging en het defilé. Organisaties die wensen deel te nemen aan de kranslegging wordt verzocht zich bij het monument te melden en in het daar gereserveerde vak te gaan staan.

 

Bij het Bevrijdingsmonument wordt de muzikale omlijsting verzorgd door het Podiumorkest K&G 3.

 

*******

 

Aan de uitgang van de kerk wordt een collecte gehouden i.v.m. de kosten van de herdenking.

Wilt u liever een bijdrage overmaken?

NL 08 INGB 0004 7383 26 t.n.v. Stichting Dodenherdenking Leiden

Gepubliceerd door: ICT4Free