Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Op verzoek van de gemeente Leiden organiseert Stichting Dodenherdenking Leiden op 4 mei jaarlijks 2 herdenkingen voor hen die vielen voor vrijheid en recht.

 

 

Dodenherdenkingen in Leiden 2021

 

Evenals vorig jaar zijn wij wederom genoodzaakt het strenge regime van beperkingen door het corona-virus te herhalen.

Dat betekent dat de verschillende herdenkingen een mengeling zullen zijn van vooraf opgenomen toespraken en live kranslegging. Omdat er geen publiek bij aanwezig kan/ mag zijn zal alles worden vastgelegd en uitgezonden door Sleutelstad tv. Nadere uitwerking volgt binnenkort.

 

 

 

Wilt u het werk van de Dodenherdenking financieel steunen?

 NL 08 INGB 0004 7383 26

T.n.v. Stichting Dodenherdenking Leiden,

graag ovv collecte 2021

 

 

Het Nationaal Comité ondersteunt plaatselijke comités met een landelijke missie en een jaarthema.

"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers, allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties".

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het meer jarenthema "Geef vrijheid door" blijft onverminderd van kracht en wordt verdiept door het jaarthema.

Het jaarthema voor 2021 is ná 75 jaar vrijheid. Het essay hiervoor werd geschreven door de Denker des Vaderlands Daan Roovers.

Gepubliceerd door: ICT4Free