Stichting Dodenherdenking Leiden

 

...een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht.

 

H.M. van Randwijk
(1909 -1966)

Op verzoek van de gemeente Leiden organiseert Stichting Dodenherdenking Leiden op 4 mei jaarlijks 2 herdenkingen voor hen die vielen voor vrijheid en recht. Dat zijn de herdenkingen bij het militair oorlogsmonument Haagsche Schouw en bij het burger oorlogsmonument naast molen de Valk. 

Het programma voor 4 mei 2023 is bekend!

Geert Mak en Henri Lenferink hebben toegezegd dit jaar te spreken op 4 mei bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Leiden. Daarmee heeft de organiserende Stichting Dodenherdenking Leiden twee bekende coryfeeën in huis.

Henri Lenferink bij Monument bij het Haagsche Schouw

Henri Lenferink

Burgemeester Henri Lenferink is de hoofdspreker bij de herdenking van de 51 jonge militairen, die bij het Haagsche Schouw zijn gesneuveld tijdens de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. Deze herdenking vond voor het eerst plaats in 1941. Lenferink heeft zijn vertrek in september aangekondigd en zal dus spreken bij deze laatste officiële herdenking bij het Schouw die hij als burgemeester bijwoont. Net als voorgaande jaren leggen ook de burgemeesters van Oegstgeest, Voorschoten en Katwijk kransen bij het monument.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Band of Liberation.

Aanvang van de herdenking 15.00 uur.

 

 

Geert Mak in Pieterskerk Geert Mak

Dit jaar wordt de herdenkingsrede uitgesproken door Geert Mak.

Hij gaf zijn toespraak de volgende titel mee: ‘Wat is een goede oorlog?’ Mak (Vlaardingen, 1946) studeerde rechten en sociologie. Hij werkt o.a. als journalist voor krant, radio en televisie, was docent en hoogleraar in Amsterdam en is bij een groot publiek bekend als schrijver. Hij schreef tientallen boeken, waaronder Hoe God verdween uit Jorwerd en In Europa. Hij is ook de auteur van De levens van Jan Six en Grote Verwachtingen.

Werk van Mak is veelvuldig vertaald en bekroond met (inter)nationale prijzen. Voor zijn werk ontving hij twee eredoctoraten.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

 

Na afloop van de bijeenkomst volgt de Stille Tocht vanaf de Pieterskerk naar het Bevrijdingsmonument bij Molen De Valk. Op die plaats worden de gebruikelijke twee minuten stilte in acht genomen, waarna de stadsdichter, Zoë van de Kerkhof, een gedicht voordraagt en politieke en maatschappelijke organisaties en particulieren de gelegenheid hebben om kransen en bloemen te leggen.

De muzikale omlijsting bij het monument wordt verzorgd door Podiumorkest K&G 3.

 

Aanvang van de herdenking in de Pieterskerk: 18.30 uur. Toegang vrij; wel wordt na afloop een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

 

De herdenking bij het Haagsche Schouw en die in de Pieterskerk en bij Molen de Valk worden rechtstreeks uitgezonden door Sleutelstad TV (Ziggo*46 / T-Mobile*866 / KPN*1421).

 

**************

 

 

Naast deze herdenkingen op 4 mei zijn gedurende het jaar ook andere herdenkingen. De andere herdenkingen hebben een eigen organisatie.

Volledige agenda: 

17 maart  13:30 en 14:30 de ontruiming van het Joods Weeshuis in 1943, in Roodenburgerstraat bij het koffermonument.

16 april om 19:30 De herdenking van de Jodenvervolging in de Petruskerk aan de Lammenschans, door het Stichting Herdenking (Voorheen het Joods Beraad).

4 mei 15:00 de herdenking van militair gevallenen bij het monument aan het Haagsche Schouw.

4 mei 17:00 herdenking bij het monument de Naald in de Kooi, door woningbouwvereniging de Sleutels.

4 mei 18:30 de herdenking in de  Pieterskerk en bij monument naast molen de Valk.

aug/sep herdenking bij het Indiëmonument.

 

Wilt u het werk van de Dodenherdenking financieel steunen?

                NL 08 INGB 0004 7383 26

T.n.v. Stichting Dodenherdenking Leiden,

graag ovv collecte 2023

Of t/m 6 mei via onderstaand QR code

 

 

 

 

 

Het Nationaal Comité ondersteunt plaatselijke comités met een landelijke missie en een jaarthema.

"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers, allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties".

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema voor 2023 is 'Leven met oorlog', verwoord in een essay van Natascha van Weezel. Het meerjarenthema 'Geef vrijheid door' blijft onverminderd van kracht en wordt verdiept door het jaarthema. 

Gepubliceerd door: ICT4Free